Coins, Currency and Medals November 2022

Viewing Days

DateTime
Friday 4 November10:00 - 17:00
Saturday 5 November10:00 - 17:00
Monday 7 November10:00 - 21:00
Tuesday 8 November10:00 - 17:00
Wednesday 9 November10:00 - 21:00
Thursday 10 November10:00 - 17:00
Friday 11 November10:00 - 17:00
Saturday 12 November10:00 - 17:00

Auction Schedule

Monday 14 November

Prebid End: Sunday 13 November 18:00
SessionLotsStartLive Online
Koninkrijk1-49011:00yes
Koninkrijk lots500-93414:00yes
Munten / Penningen schriftelijk1000-1422followingno

Tuesday 15 November

Prebid End: Monday 14 November 18:00
SessionLotsStartLive Online
Penningen1500-223309:30yes
Onderscheidingen2234-2260followingyes
Varia2300-2465followingyes
Provinciale munten2500-308414:00yes

Wednesday 16 November

Prebid End: Tuesday 15 November 18:00
SessionLotsStartLive Online
Antieke munten3100-335709:30yes
Bankbiljetten deel 13400-455311:00yes

Thursday 17 November

Prebid End: Wednesday 16 November 18:00
SessionLotsStartLive Online
Bankbiljetten deel 24554-586609:30yes

Friday 18 November

Prebid End: Thursday 17 November 18:00
SessionLotsStartLive Online
Buitenlandse munten5900-763209:30yes

Saturday 19 November

Prebid End: Friday 18 November 18:00
SessionLotsStartLive Online
Boeken & lots wereld7700-868209:30yes

Lot 1738

Starting price: € 10000.00
Lot 1738
1728 – ‘Gegraveerde gouden plaquette op het overlijden te Batavia van Henricus Zwaardecroon (1667-1728), Gouverneur-generaal van Nederlands Indië 1718-1725’ (De Dompierre de Chaufepié 2450, Bemolt 819, Van der Meer Mohr - De Beeldenaar 2020-12 39-54) – VZ Wapenschild (zwaard met gebroken kling) onder een aanziende toernooihelm met lambrekijns en helmteken hand met lauwerkrans / KZ Vijftien regels tekst: Ter Gedachtenisse Van Wylen Zyn Edelheid HENRIC ZWAARDECROON Oud Gouverneur Generaal Van NEDERlANDS INDIA Gebooren binnen ROTTERDAM den 26 January 1667 overleden tot BATAVIA den 12 en begraaven den 16 augusti 1728. – goud, ovaal met gemonteerde kettingrand, de plaat alleen 56x69, met rand 65x72 mm, 55,54 gram, aan kort zilveren kettinkje (ca. 30 mm, waarschijnlijk later toegevoegd) - prachtig – uiterst zeldzaam (een tweede exemplaar in de NNC PE-04468) NB Henricus Zwaardecroon trad in 1684 in dienst van de VOC als klerk van de nieuw aangestelde Gouverneur-generaal Van Reede en voer in diens gevolg mee naar Azië. Na een gevarieerde loopbaan bij de Compagnie werd hij in 1718 zelf tot Gouverneur-generaal benoemd. Reeds zeven jaar later, in 1725, kreeg hij op eigen verzoek ontslag ‘met reputasie´. Hij trok zich terug op zijn landgoed Kadoeang bij Batavia waar hij op 12 augustus 1728 overleed en vier dagen later ter aarde werd besteld op de begraafplaats van de Portugese Buitenkerk te Batavia, waar zijn graf nog aanwezig is. De VOC had in Amsterdam een grote gouden bokaal voor Zwaardecroon laten maken (Rijksmuseum NG-NM-588) ter beloning van zijn diensten, speciaal voor de bevordering van de koffie- en zijdeteelt op Java (hij introduceerde er de koffieplant en de zijderups), maar deze zou door zijn overlijden niet meer worden uitgereikt. De penning, waarschijnlijk van lokale makelij, heeft (met het zilveren kettinkje!) een soortelijk gewicht dat wijst op een gehalte van ongeveer 17 karaat. Bij de meeste van dit soort penningen is niet bekend wie opdracht tot de vervaardiging gaf en wie ze ontving. Een soortgelijke ovalen gouden penning (61x94 mm 53,38 gram) werd in 1632 aan Gouverneur Specx geschonken door de Chinese inwoners van Batavia. (voor boek zie volgend lot) 1728 – ‘Engraved gold plaque on the death in Batavia of Henricus Zwaardecroon (1667-1728), Governor-General of the Dutch East Indies 1718-1725' (De Dompierre de Chaufepié 2450, Bemolt 819, Van der Meer Mohr - De Beeldenaar 2020- 12 39-54) – Obv. Coat of arms (sword with broken blade) under a facing tournament helmet with lambrequin and helmet sign hand with laurel wreath / Rev. Fifteen lines of text: “Ter Gedachtenisse Van Wylen Zyn Edelheid HENRIC ZWAARDECROON Oud Gouverneur Generaal Van NEDERlANDS INDIA Gebooren binnen ROTTERDAM den 26 January 1667 overleden tot BATAVIA den 12 en begraaven den 16 augusti 1728.” - gold, oval with mounted chainring, the plaque 56x69, with chain 65x72 mm, 55.54 grams, on a short silver chain (approx. 30 mm, probably added later) – XF - extremely rare (a second example in the NNC PE-04468) NB Henricus Zwaardecroon entered the service of the VOC in 1684 as a clerk to the newly appointed Governor-General Van Reede and subsequently sailed to Asia. After a varied career with the Company, he was himself appointed Governor-General in 1718. Already seven years later, in 1725, he was dismissed at his own request 'with reputation'. He retired to his estate Kadoeang near Batavia where he died on 12 August 1728 and was buried four days later in the cemetery of the Portuguese Buitenkerk in Batavia, where his grave is still present. The VOC had a large gold goblet made for Zwaardecroon in Amsterdam (Rijksmuseum NG-NM-588) as a reward for his services, especially for the promotion of coffee and silk-culture on Java (he introduced the coffee plant and the silkworm), but this would no longer be awarded due to his death. The medal, probably made locally, has a specific weight (with the silver chain!) indicating a gold content of approximately 17 carats. For most of these tokens it is not known who ordered and who received them. A similar oval gold medal (61x94 mm 53.38 grams) was donated to Gouverneur Specx in 1632 by the Chinese inhabitants of Batavia. (for literature see next lot).
View

Bid increments

fromtillStep
051
583
8102
10133
13152
15183
18202
20233
23252
25283
28302
30333
33352
35383
38402
401005
10030010
30050020
500100050
10003000100
30005000200
500010000500
10000300001000
30000500002000
500001000005000
10000030000010000
30000050000020000
500000100000050000
10000003000000100000
30000005000000200000
5000000-500000

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.