# 4

Lot 4
25H - postfrisse 22½ cent blauwgroen 1888 Koning Willem III, kamtanding 12½:12 gr.g., cert. NVPH 2020 (echt en postfris, miniem tandscheurtje linksmidden), catw. € 1450
Starting price: € 250.00
Login
Jul 30 2020 06:00:00 PM
Sep 11 2020 10:00:00 AM
-
1 bidders
0 tracking
468 page views