Coins, Currency and Medals November 2020

Live Auction: Nov 16 2020 - Nov 21 2020
Lots: 11427, Prebid: yes, Auctiondetails

# 743

Lot 743
Pitje z.j. (ca. midden 18e eeuw) geslagen te Cheribon (Scho. - / N.-VdCh. p. 154-155 / Millies Pl. XV-118) - 1.08 gram – VZ VOC-monogram CHERIBON / KZ Blank – PR/UNC / RRRR / uiterst zeldzaam - Een zeldzaam goed bewaard specimen, met aan de bovenzijde voorzien van het VOC-monogram en CHERIBON omschrift. Uiterst zeldzaam en uniek in deze staat van preservering. _x000D_ Beknopte historische info:_x000D_ Deze en andere typen van pitjes zijn vervaardigd overeenkomstig een contract tussen de drie Sultans van Cheribon, gedateerd 8 september 1688. Nadat de gekwalificeerde pitjes makers (Raksa Negara en Sura di Nata) waren overleden, werd het muntrecht verpacht aan de Chinese kapitein en shahbandar Tan Siangko voor 200 rijksdaalders jaarlijks, welk bedrag in de opvolgende overeenkomsten van resp. 2 april 1715, 29 april 1720, 1 september 1744 en 18 januari 1752 niet werd verhoogd._x000D_ _x000D_ In een overeenkomst aangaande de veiling en pacht aan de Shahbanders op Java in 1760-61 wordt in artikel 20 vermeld: “het previlegie van het slaan en inwisselen der pitjes langs de gehele cust van Java, van de rivier Lossary af tot Grisse toe, het welk te zamen een pagt, op dien voet als thans in gebruik is, uytmaakt. […..] Voorts zullen, onder de voorgeschreven generale conditien ook tot Cheribon opgeveylt en verpagt werden de onder die residentie gehorende domeynen, als:_x000D_ Sub 1: de sabandharye tot Cheribon […..] Sub 5: het slaan van de pitjes in dit gehele district, item op Indramayo en voorts tot aan de landen, onder Batavia sorterende;_x000D_ _x000D_ Het is niet onaannemelijk dat de in 1744 uitgegeven lood-tin pitjes met het VOC-monogram, aanleiding is geweest om de Cheribon pitjes eveneens van het VOC-monogram te voorzien._x000D_ Het weerspiegelt duidelijk de autoriteit van de VOC die, ondanks het feit ze de productie verpacht had, beleidsmatig verantwoordelijk was voor het monetaire beleid. Zo ook voor de uitgifte en het in omloop brengen van de pitjes._x000D_ Ref.: Netcher - v.d. Chijs (1863), p.154-155; Millies (1871), illustreert een vergelijkbare munt, Pl.XV-118; ZENO 250721._x000D_ Pitje ND (c. mid 18th cent.) Cheribon struck in lead-tin (Scho. - / N.-VdCh. p. 154-155 / Millies Pl. X-118 / De Beeldenaar No. 5, sept/oct. 2020 p. 225-228) - 1.08 gram – Obv.: VOC-monogram CHERIBON / Rev.: Blank – XF/UNC / RRRR / Extremely rare - Exceptional well preserved specimen with the VOC-monogram on top and CHERIBON around. Extremely rare and unique in this state of preservation. _x000D_ _x000D_ Brief historical note:_x000D_ This and other type pitjes were made in accordance of a treaty between the VOC and the three Sultans of Cheribon, dated 8 September 1688. Later when the qualified pitjes-makers (Raksa Negara & Sura di Nata) had passed away, the minting-rights were farmed out to Chinese captain and Shahbandar, for 200 Rixdaalders annually, which amount was not increased in subsequent agreements of 2 April 1715, 29 April 1720, 1 September 1744 and 18 January 1752._x000D_ In an agreement of 1760-61 regarding the auction of lease-rights to the Shahbanders at Java, it’s noted in sub 20: “the right striking and conversion of the pitjes along the whole coast of Java, from the river Lossary to Grisse, which altogether amounts to a lease, as presently in use [ …. ] further, under the specified general conditions, will be auctioned the lease of the domains belonging to the residency of Cheribon: sub. 1 the Shahbandarije of Cheribon [….] sub 5: Striking of pitjes in the district, similar at Indramayo and up to the country belonging to Batavia._x000D_ It is not unlikely that, with the introduction of the pitjes of 1744 with the VOC-monogram, the same may have been applied in Cheribon. It reflects clearly the authority of the VOC, despite the fact that the manufacture of the pitjes had been farmed-out, they remained responsible for the monetary infra-structure. So also for the issue and circulation of the pitjes._x000D_ Ref.: Netcher - v.d. Chijs (1863), p.154-155; Millies (1871), illustrates a similar coin on Pl.XV-118; ZENO 250721
Starting price: € 500.00
Login
Oct 14 2020 06:00:00 PM
Nov 15 2020 06:00:00 PM
-
1 bidders
0 tracking
119 page views

Want to bid?

  1. Register free or log in if you are already registered.
  2. Read Terms and Conditions, the auction information and the lot description carefully.
  3. Visit the viewing days to inspect the lots. Check here the overall condition before you place a bid
  4. Place your bid.

After entering your bid, you will get an overview of all costs and you can confirm your bid.
Placing a bid is not without any obligation. If you are awarded the lot, you are obligated to purchase the lot at the price of your bid.
As a buyer you are responsible for ensuring timely payment and timely collection of the purchased lots.
By placing a bid, you agree (again) with the Terms and Conditions.