As tilesAs list
Pageof 3

1903

Lot 1903
Grootofficier Orde van Oranje-Nassau, civil division, awarded to Mr. H. van Manen, Director of the Dutch Railways from 1920 to 1938. Consisting of breast star and neck badge, reverse of breast star marked 'Mon. J.M.J. van Wielik, La Haye'. In silver case 'Koninklijke Begeer, Voorschoten', coat of arms of the Netherlands on top of case, sides marked 'Aan Mr. H. van Manen, Directeur der Nederlandsche Spoorwegen 1920-1938. Commissarissen: Mr. G. van der Meulen, Voorz., Mr. R.J.H. Patijn, Ondervoorz., Prof. Mr. W.A. Bonger, Secr., Mr. E.J. Beumer, Mr. A. van Doorninck, J. Gelderman, J. van Hasselt, Mr. F.I.J. Janssen, Mr. J.B. Kan, Dr. A.G. Kröller, Mr. D.A.P.N. Koolen, Th.M.Th. Van Welderen Baron Rengers, Oud-Comm., Prof. Mr. F. de Vries, Mede-Directeur: Prof. Ir. J. Goudriaan’. Bottom of case marked ‘Begeer’, various Dutch silver hallmarks on back, including date letter 'D' (1938), beautiful and unique piece, should be viewed. Grootofficier Orde van Oranje-Nassau civiel, uitgereikt aan Mr. H. van Manen, Directeur der Nederlandsche Spoorwegen van 1920 tot en met 1938. Bestaande uit borstster en halskruis aan lint, achterzijde borstster gemarkeerd 'Mon. J.M.J. van Wielik, La Haye'. In zilveren cassette 'Koninklijke Begeer, Voorschoten', Rijkswapen op bovenzijde, zijkanten gemarkeerd 'Aan Mr. H. van Manen, Directeur der Nederlandsche Spoorwegen 1920-1938. Commissarissen: Mr. G. van der Meulen, Voorz., Mr. R.J.H. Patijn, Ondervoorz., Prof. Mr. W.A. Bonger, Secr., Mr. E.J. Beumer, Mr. A. van Doorninck, J. Gelderman, J. van Hasselt, Mr. F.I.J. Janssen, Mr. J.B. Kan, Dr. A.G. Kröller, Mr. D.A.P.N. Koolen, Th.M.Th. Van Welderen Baron Rengers, Oud-Comm., Prof. Mr. F. de Vries, Mede-Directeur: Prof. Ir. J. Goudriaan’. Cassette aan onderzijde gemarkeerd ‘Begeer’, diverse zilverkeuren aan achterzijde, waarbij jaarletter 'D' (1938), zeer fraai en uniek geheel, dient bekeken te worden
Starting price: € 3000.00
Pageof 3