Postzegels taxatie

Postzegels zijn bij vlagen immens populair geweest als verzamelobject. Dit maakt dat er van bepaalde perioden veel aanbod is. Via een taxatie kunt u nagaan of u het mooie materiaal heeft dat iedereen zoekt. 

Er kunnen allerlei redenen zijn om uw waardevolle postzegels te laten taxeren. Als filatelist zijnde, is het belangrijk te weten wat u in handen heeft. De door Heritage Auctions Europe uitgevoerde taxaties van postzegels versterken daarbij uw marktpositie. Wanneer u weet wat uw zegels waard zijn, is het makkelijker, om op veilingen en beurzen met de juiste bedragen in te zetten. Houdt u wel altijd in het achterhoofd, dat het bedrag vermeld op een taxatierapport en de veilingwaarde, twee verschillende waarden zijn.

Een andere reden om uw postzegels te laten taxeren, is voor de verzekering. Een postzegelverzameling valt onder de categorie ‘bijzondere bezittingen’. Normaliter vallen deze niet onder de inboedel. Wanneer de collectie een aanzienlijke waarde heeft, is het raadzaam deze apart bij te verzekeren. Hiervoor is een taxatierapport vereist, van een erkend taxateur. Heritage Auctions Europe verzorgt deze rapporten graag voor u. Een taxatierapport dat u aangevraagd voor een verzekering, is geldig voor de looptijd van de polis.

Het kan ook zijn dat er een nalatenschap verdeelt dient te worden en de overledene actief was met postzegels verzamelen. Onze taxateurs stellen voor u een taxatierapport op en indien u dat wenst kunnen zij u advies geven over hoe de collectie op de meest winstgevende manier te verdelen is.

Tot slot kunt u enkel geïnteresseerd zijn in, wat u nu eigenlijk op de plank heeft liggen. Ook dan kunt u bij ons terecht voor een gratis taxatie van uw postzegelverzameling. Wat de reden ook is dat u bij ons langskomt voor een postzegeltaxatie, u bent bij een veilinghuis aangekomen dat met zowel taxaties, als postzegelhandel, tot de beste drie ter wereld behoort.

Vraag vrijblijvend een taxatie aan

Bij lange na niet elke taxatie van een postzegelverzameling, levert de eigenaar een leuke veilingwaarde op. Veel hangt af van de staat, waarin de collectie zich bevindt. Wanneer het postzegels verzamelen op de juiste manier gebeurd is, blijven de zegels er decennialang fris uitzien. Niet degelijk opgeborgen exemplaren kunnen door de inwerking van vocht uit de omgevingslucht en de zuren in het huidvet van onze handen, verkleuren, ontkleuren of rimpelingen gaan vertonen. Daarnaast brengen oude postzegels en zeker, wanneer ze ook nog eens zeldzaam zijn, uiteraard meer op dan zegels, waar er heel veel van zijn. Het mooie van ons vak, is dat we in particuliere collecties, zo nu en dan zegels tegenkomen die eruitziet als een ‘vodje’ maar extreem zeldzaam blijken te zijn. 

Postzegels verzamelen is meer dan alleen een collectie aanleggen van frankeerzegels, portzegels en/of dienstzegels. Filatelie is nog net geen ‘way of life’, maar wanneer u kijkt naar het aantal mensen dat steeds weer op beurzen en onze regionale taxatiedagen te zien is, zou u het bijna gaan denken. Tijdens onze inloopdagen op ons kantoor in IJsselstein kunt u trouwens niet alleen voor de waardebepaling van elke denkbare soort postzegel en oude ansichtkaart terecht. Ook voor munten taxeren, zitten onze taxateurs elke woensdag, tijdens de wekelijkse taxatie inloopdag voor u klaar.

Waarde postzegels

De populariteit van de postzegel als verzamelobject begon al snel na de eerste uitgifte. In 1840 gaven de Britten de eerste postzegel ter wereld uit: de Penny Black. Die had een waarde van 1 penny en toonde koningin Victoria. Deze eerste postzegel luidde een nieuw tijdperk in waarbij niet de ontvanger maar de afzender verantwoordelijk werd voor de verzendkosten. Niet lang na deze eerste uitgifte gingen mensen postzegels verzamelen. In Engeland werd in de negentiende eeuw zelfs gesproken van een ‘timbromania’.

Ook de jaren zeventig en begin jaren tachtig van de twintigste eeuw kenden een hausse in de filatelie. In die tijd wemelde het van verzamelaars en speculanten die ongebruikte (postfrisse) zegels aanschaften. Daardoor zijn er van deze periode veel zegels in omloop die doorgaans weinig waard zijn. Maar voor topmateriaal bestaat nog altijd een mooie markt. Ook zien we interessante opkomende verzamelmarkten zoals China, waarin veel vraag is. 

De globale waarde van postzegels is eenvoudig op internet en in catalogussen te achterhalen. Wanneer uw verzameling echter zeldzame postzegels, unieke exemplaren of aaneensluitende series bevat, is het verstandig, er eens door een expert naar laten te kijken. Voor het grootste gedeelte van de postzegels, is niet de cataloguswaarde bepalend, maar vraag en aanbod. En wie, kunnen u daar beter over informeren, dan taxateurs van een veilinghuis? Postzegels taxeren is bij ons gratis. Pas wanneer, u een officieel taxatierapport wenst of uw zegel(s) voor verkoop aanbiedt, aan ons veilinghuis, brengen wij kosten in rekening.

Filatelie is een populaire hobby, met een levendige (ruil)handel. Niet alleen kunt u met uw vraag: wat is een postzegel waard, op ons kantoor in IJsselstein terecht. Hiervoor kunt u een afspraak maken of langskomen op de INLOOPDAG die we elke woensdag houden voor postzegels, frankeerzegels en ansichtkaarten. U komt de taxateurs van Heritage Auctions ook regelmatig op postzegelbeurzen tegen.

De geldwaarde van een postzegel wordt uitgedrukt in:

  • Gebruikswaarde: ook wel de nominale of frankeerwaarde genoemd. Deze waarde is hoger als de postzegel ‘gelopen’ heeft. Met andere woorden: als frankeerzegel op een brief of kaart heeft gediend.
  • Marktwaarde: voor velen de meest belangrijkste waarde, als ons gevraagd wordt: wat is een postzegel waard. Helaas ligt deze waarde regelmatig lager dan de cataloguswaarde.
  • Cataloguswaarde: een soortement van adviesprijs die u terug kunt vinden in prijslijsten van postzegelhandelaren. Een handelaar is erop uit om geld te verdienen en toont liever een hoge prijs, dan dat hij zichzelf tekortdoet.
  • Verzamelwaarde: de waarde die verzamelaars eraan hechten om bijvoorbeeld, die ene zeldzame postzegel, in hun collectie te kunnen hebben.

Een professionele taxateur, kijkt los van genoemde waarden meer naar, de kwaliteit en staat waarin de zegel verkeert, periode van uitgifte en actuele interesse van filatelisten.

Tip: wij adviseren u om uw postzegels niet zelf te sorteren. U kunt daarmee uw postzegels beschadigen. Elke beschadiging zorgt voor waardevermindering. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over het veilig opslaan en vervoeren van postzegels.

Postzegelverzameling taxeren

Wanneer u bij ons komt voor een taxatie van postzegels die u via vererving of als gift, in handen heeft gekregen, is uw eerste logische vraag: wat is de verzameling waard, als ik hem de postzegelhandel in doe?  

De waarde die onze taxateurs toekennen aan bepaalde zegels of een volledige collectie, hangt af van de vraag en aanbod op dat moment. Natuurlijk hebben oude postzegels een bepaalde vaste waarde. Maar als er op een bepaald moment veel vraag naar een betreffende zegel is, zal hij op dat moment hoger in waarde zijn. Voor hetzelfde geld is er op moment van taxatie, geen vraag naar en brengt de zegel u vrij weinig op. Daarom kan het soms ook beter zijn, te wachten met verkopen tot er zich een gunstigere tijd aandient. Aan de andere kant, als de taxatie van de postzegelverzameling voor u zo winstgevend uitvalt, zullen wij als veilinghuis dan ook niet aarzelen u een goed bod te doen. In beide gevallen staan wij u met raad en daad bij.

Als u door ons postzegels laat taxeren, kijken we onder nadere naar:

  • De staat waarin de volledige zegel, dus inclusief rand, verkeert.
  • Of het geen vervalsing is.
  • De heersende marktomstandigheden.
  • De frequentie waarin hij anno nu, op de markt aangeboden wordt.
  • Is de zegel gestempeld of ongestempeld, zegels zonder stempel noemen we postfris.
  • Of de zegel of het poststuk, voorzien is van een apart of zeldzaam stempel.

Bij postzegeltaxatie is het voor u van belang dat u weet of er enige achtergrondinformatie aan de zegel(s) kleeft. Dan gaat het om feiten of u er een cataloguswaarde aan bepaalde postzegels hangt of dat een deel of de gehele collectie, al eens een keer eerder getaxeerd is. Voor ons maakt dat niet zo veel uit, maar u kunt met dit soort informatie, wel vaststellen of uw collectie verzameling in waarde is toegenomen, of niet. 

Wilt u weten wat uw postzegels uit binnen- of buitenland kunnen opleveren? Laat deze dan door onze toptaxateurs taxeren. Wij hebben meer dan twintig jaar ervaring in dergelijke taxaties en kunnen u ook over veilen in binnen- en buitenland adviseren.

Lees meer:

Inloopdagen 

Elke woensdag is er bij ons op kantoor een OPEN INLOOPDAG van 10.00 tot 16.00 uur voor munten, postzegels, ansichtkaarten, penningen, onderscheidingen en bankbiljetten.
U hoeft dan geen afspraak te maken, we geven u graag een gratis en vrijblijvende taxatie.

Elke donderdag is er bij ons op kantoor een OPEN INLOOPDAG van 10.00 tot 16.00 uur speciaal voor goud, zilver, sieraden, kunst, curiosa en militaria.
Ook hier is een afspraak maken niet nodig en geven we u graag een gratis en vrijblijvende taxatie.

 Alle taxatiedagen 

Beursprogramma

Gratis taxatie op afspraak

Wanneer u meer informatie over taxatie wilt ontvangen, neemt u dan contact op. De taxaties die Heritage Auctions Europe uitvoert op kantoor zijn geheel gratis en vrijblijvend. Indien u besluit tot verkoop van uw verzameling of collectie kunnen wij u deskundig adviseren.